POH-S, POH-GGZ en POH-ouderenzorg

De praktijkondersteuners verlenen in nauwe samenwerking met de huisarts zorg aan patiënten met een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gehad en werken onder supervisie van de huisarts. Ze houden zelfstandige spreekuren waarin zorgprogramma's worden uitgevoerd. Indien nodig leggen de praktijkondersteuners ook visites af. U kunt via de assistente een afspraak maken bij de POH (praktijkondersteuner huisarts).

De praktijkondersteuners somatiek, Eveline Kok en Gerina Willigenburg, begeleiden patiënten met chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en Astma/COPD (longaandoeningen). Zij ondersteunen ook de huisarts bij de ouderenzorg in de praktijk, samen met de assistente Rianne van Ginkel.
Op advies van de huisarts komt de praktijkondersteuner of de assistente bij u op huisbezoek en bespreekt hoe het met u gaat. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de praktijkondersteuner/assistente verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal zij met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook komt de veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde. Het eerste gesprek duurt ongeveer 30-45 minuten.
De POH-Ouderenzorg bespreekt de uitkomsten van het gesprek met uw huisarts. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de praktijkondersteuner of inzet van andere zorgverleners nodig is.

De POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), Frederike Otten, ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van mensen met psychische klachten.

Indien u psychische klachten heeft kunt u die bespreken met de huisarts. De huisarts kan dan in overleg met u voorstellen een aantal gesprekken aan te gaan met de praktijkondersteuner GGZ. In een intakegesprek zal Frederike Otten samen met u in kaart brengen welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts. De kosten voor een consult bij de praktijkondersteuner GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt. Zij heeft haar spreekuur op maandag, woensdag, in de oneven weken op donderdag en in de even weken op vrijdag.

Top