Praktijkondersteuner - GGZ

De POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), Frederike Otten en Jantien van den Brink, ondersteunen de huisarts bij de begeleiding en behandeling van mensen met psychische klachten.

Wat kan de Praktijkondersteuner GGZ voor u betekenen?
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke
Gezondheidszorg. De POH-GGZ is iemand die speciaal is opgeleid voor
het begeleiden van mensen met psychische klachten zoals bijvoor-
beeld somberheid, burn-out en angstklachten. Bij sommige mensen
kunnen psychische klachten samen gaan met lichamelijke klachten.
Wanneer u met deze klachten naar de huisarts gaat, kan het zijn dat
de huisarts u verwijst naar de POH-GGZ.


Individuele gesprekken
In het eerste gesprek zal gevraagd worden wat er speelt en hoe u
omgaat met de problemen die u tegenkomt. Naar aanleiding van dit
gesprek zal de POH-GGZ, eventueel in overleg met de huisarts, tot een
advies komen. In veel gevallen is een kortdurend traject, ongeveer
5 tot 7 gesprekken, bij de POH-GGZ voldoende. Doel van de gesprek-
ken is dat u op eigen kracht weer verder kunt.


Verwijzing
Wanneer blijkt dat u meer langdurige en gespecialiseerde hulp nodig
heeft kan het gebeuren dat de POH-GGZ, in overleg met u en de huisarts,
besluit u gericht verder te verwijzen.

Kosten
De gesprekken met de POH-GGZ worden vergoed uit de basisverze-
kering. Dit betekent dat het niet van uw eigen risico afgaat.


Verhindering
Wanneer een gemaakte afspraak bij nader inzien niet schikt, vragen
wij u vriendelijk om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven.
Anders zijn we genoodzaakt om een wegblijftarief van €25,- in
rekening te brengen.

Aanwezigheid

Inge Os aanwezig op:  donderdag

Annewieke Balk aanwezig op: maandag & woensdag

Yonna Boonekamp aanwezig op: woensdag & vrijdag

Top