Spreekuren

Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur. We proberen u zo veel mogelijk bij uw eigen huisarts in te plannen. Het kan zijn dat u een afspraak krijgt bij een van de andere huisartsen. Dit wordt dan vermeld bij het maken van de afspraak. Wanneer u toch liever met uw eigen huisarts een afspraak wilt maken dan kan en mag dat natuurlijk altijd. Het kan zijn dat u dan wat langer moet wachten.

Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via: (033) 286 46 48.
Dat kan iedere werkdag tussen 08.00-17.00 uur.

Als u een afspraak maakt dan is het handig om aan te geven of het om één of om meerdere klachten gaat. Dit in verband met het inplannen van de tijd die aan een patiënt besteed dient te worden. Voor sommige klachten is immers meer tijd nodig dan vooraf in te schatten is. Het is erg fijn als de dokter voldoende tijd aan u kan besteden en het is vervelend als u lang moet wachten omdat het spreekuur uitloopt. Ook kunt u online een afspraak inplannen via het patientenportaal

Welke huisarts is wanneer aanwezig?

De vaste dagen waarop de huisartsen werken zijn als volgt:

Mw. M.F. van Zanten: maandag, woensdagmiddag, donderdag

Mw. C.P. Bloemendal-Dankers: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag

Dhr. H. van Roekel: maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag

Mw. E.J. van der Beek-Huizenga: maandag, woensdagochtend en vrijdag

Dhr. H.T. van der Boog: woensdag en donderdag

Mw. R. Hessels: dinsdag en woensdag

Vanwege vakanties of nascholingen kan dit af en toe veranderen.

Verhinderd?

Als u een afspraak niet kunt nakomen, dan wordt u verzocht dit op tijd door te geven aan de assistente.

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen en uitslagen kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte gesprekken en waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is. Een voorbeeld is het opvragen van uitslagen. Als u uitgebreider wilt overleggen kunt u beter een gewone afspraak maken.

U kunt een telefonische afspraak aanvragen via de assistente. U belt naar het praktijknummer en vraagt een telefonische afspraak aan. De assistente zet dit in de agenda bij de huisarts of praktijkondersteuner van uw keuze. U wordt dan teruggebeld door één van de huisartsen of praktijkondersteuners.

Huisbezoek

Als dit nodig is om medische redenen kunt u in plaats van een consult op het spreekuur een huisbezoek (visite) aanvragen. Eén van de medewerkers van de praktijk, huisarts, praktijkondersteuner of assistente, komt dan bij u aan huis. Op de praktijk hebben wij meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Daarom is het beter om, voor zover mogelijk, naar de praktijk te komen. U kunt een huisbezoek voor 10.00 uur telefonisch aanvragen bij de assistente. Zij zal u dan vragen naar de reden van het huisbezoek.

Handelingen via de assistentes

Onze doktersassistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken de afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. De assistente zal u vaak enkele vragen stellen om de situatie beter in te kunnen schatten. Ze zijn opgeleid om u in een groot aantal situaties goed advies te kunnen geven.

Bij de doktersassistentes kunt u terecht voor korte handelingen. Hiervoor moet u ook een afspraak maken.

 • Bloeddruk meten
 • Verzorgen van wonden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Aanstippen van wratten
 • Uitspuiten van oren
 • Urine-onderzoek
 • Injecties
 • Vaccinaties
 • Maken van uitstrijkjes
 • Maken van een hartfilmpje (ECG)
 • Enkel-arm-index

Bloedprikken

Bloedprikken kan alleen op afspraak, u kunt een afspraak maken via meandermc.nl/bloedprikken

 

Top