Nieuws: start nieuwbouw Berkenlaan

11 mei 2022

Na de zomer 2022 zal er aan de Berkenlaan (achter de school de Wartburg) een start worden gemaakt met de nieuwbouw van onze huisartsenpraktijk. Deze huisartsenpraktijk kan de zorg bieden aan 8000 patiënten, dus is ook op de toekomst gericht waarin er vele nieuwe bewoners bij komen in ons dorp. De bouw zal naar verwachting eind 2023 klaar zijn. 

Bij het ontwerp hebben we ons uitgebreid laten adviseren door een architect van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het gebouw zal voorzien zijn van alle normen voor een huisartsenpraktijk anno 2022 waarbij er specifiek op daglicht, funcitonaliteit, toegankelijkheid voor minder validen, klimaatbeheersing en voldoende ruimte voor alle medewerkers is gelet.

De nieuwbouw is het resultaat van een traject van enkele jaren om samen met de PKN in Woudenberg te komen tot een gezamenlijk gebouw, met daarin een nieuw kerkelijk centrum en een huisartsenpraktijk. De afgelopen maand zijn deze gesprekken tot grote tevredenheid afgerond en is er een definitief akkoord en huurcontract getekend. 

Als team zien we er enorm naar uit om in deze nieuwe praktijk onze zorg te kunnen uitoefenen. We merken dat we momenteel erg krap zitten in onze ruimte en mogelijkheden. 

Hieronder tonen we enkele schetsen van het gebouw. We houden u op de hoogte van de vorderingen. 

Top