Zorginformatie

Onze huisartsenpraktijk zet zich in om onze patiënten persoonlijk te kennen en dat de patiënten ons kennen. Op deze wijze kunnen we persoonsgerichte zorg bieden. We werken daarbij laagdrempelig, betrokken en met respect.

Zorgaanpak op maat

We blijven in onze zorgaanpak dicht bij de patiënt. We zijn een luisterend oor en nemen de tijd en aandacht voor een goede zorgaanpak. Samen gaan we op zoek naar een goede en samenhangende behandeling op maat. We bespreken daarbij ook de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

Samenwerking met andere zorgverleners

Ook wanneer de zorg verder gaat dan een bezoek aan de huisarts blijven we betrokken. We werken samen met andere zorgverleners, zoals thuiszorg, fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. We bespreken welke gedeelte van de zorg door hen opgepakt wordt. Ook bespreken we zonodig wat de juiste duur en plaats van de behandeling moet zijn. Hierdoor kunnen we een integrale aanpak van de zorg bieden, die verder gaat dan ons spreekuur.

 


Top