Update COVID-vaccinatie in de Zandbloem

22 mei 2021

Op 31 maart, 1, 8 en 24 april en nog enkele inhaaldata hebben wij ongeveer 300 mensen tussen de 60 en 64 jaar en mensen met een BMI boven de 40 gevaccineerd met Astra Zeneca. Zij zullen de tweede injectie krijgen op de afgesproken datum in juni of juli. Ook de mensen onder de 60 met een BMI boven de 40 zullen dan hun tweede injectie krijgen. Neem bij de tweede prikronde uw oproepkaart en vaccinatiebewijs mee. 

In de media wordt nu gesuggereerd dat de tweede prik met het vaccin ook eerder gegeven kan worden dan 12 weken na de eerste prik. Wij veranderen de datum van de tweede prikrondes niet om de volgende twee belangrijke redenen: 

  • Wij krijgen de levering niet veel eerder dan de datum waarop wij de tweede prikrondes hebben georganiseerd. Daarbij is het qua organisatie voor ons niet haalbaar om de vaccinatieronde te vervroegen. 
  • Vanuit wetenschappelijk oogpunt is ons meerdere malen verteld dat het beter is om de tweede prik van Astra Zeneca te geven na 12 weken omdat de werkzaamheid dan beter is dan als je het na 4 weken herhaald. Dit laten we niet zomaar los. 

Alle Astra Zeneca-vaccins zijn op; wij hebben onze voorraad helemaal ‘weggespoten’. Daarom kunt u niet alsnog een Astra Zeneca-vaccin via ons krijgen als u niet op een eerdere uitnodiging bent ingegaan. 

Inmiddels hebben alle mensen van onder de 60 die - volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap - onder een medisch risicogroep vallen een uitnodiging gehad via de GGD. De selectie hebben wij gedaan, de uitnodiging en vaccinatie verloopt via de GGD. 

Inmiddels worden de mensen zonder medisch risico op aflopende leeftijd ook uitgenodigd via de GGD. Wij adviseren u op deze vaccinatieoproep in te gaan! 

Mocht u nog vragen hebben die hierboven niet zijn beantwoord vragen wij u een mail te sturen naar vaccinatie@dezandbloem.nl. Wij hopen deze binnen 3 werkdagen te kunnen beantwoorden. 

Top