Vakantie huisartsen 2019

Rondom de feestdagen is de aanwezigheid van huisartsen verschillend dan in de andere weken. Toch zal er altijd voldoende ruimte zijn om u - zo nodig- te zien of te bezoeken.

In het begin van het nieuwe jaar zullen de huisartsen vakantie hebben. Hieronder volgt het rooster:

Mw. Bloemendal 5- 9 februari.

Mw. van Zanten 7 - 11 januari.

Dhr. van Roekel van 7 - 23 januari.

Top