Vanaf 1 januari 2017 psycholoog werkzaam in de Zandbloem.

Wij zijn blij dat wij per 1 januari 2017 Jessica Koch kunnen welkom heten in ons team van De Zandbloem.

Zij is psycholoog, en zal als praktijkondersteuner GGZ bij ons werkzaam zijn. Zij is specialist in het verlenen van psychische zorg en kan u, na verwijzing van de huisarts, helpen met bijvoorbeeld depressieve- of angstklachten. Voor meer informatie zie: ons team.

Top