Vragen over de griepprik en de covid herhaalprik

21 september 2022

Er komen veel vragen binnen op de praktijk over de griepprik en de covid herhaalprik. Wij willen u vragen om de vragen over de covidvaccinatie zoveel mogelijk aan de GGD te stellen. Zij zijn namelijk degene die deze vaccinatiecampagne uitvoeren. Het kan wel zijn dat u via ons een uitnodiging krijgt. Dat kunt u hieronder lezen.

De uitnodigingen voor de griepprik worden in de  eerste helft van oktober rondgebracht. Op 31 oktober worden ze bij ons op de praktijk geleverd, en op 1 en 3 november wordt er geprikt.

Iedereen die geboren is tussen 1 jan 1953 tot 31-12-1956 krijgt van ons ook een uitnodiging voor pneumococcenvaccinatie. Deze wordt tegelijkertijd met de griepprik gezet.

Iedereen boven de 60 krijgt via de overheid een uitnodiging voor een herhaalvaccinatie voor de covid.

Alle mensen tussen de 12 en de 60 jaar die van ons een griepuitnodiging krijgen van ons ook een oproep voor covidvaccinatie, dus in de eerste helft van oktober. Deze mensen krijgen het vaccin NIET via onze praktijk maar via de GGD. Ook vragen over het vaccin kunnen worden gesteld aan de GGD.

Er hoeft geen tijd te zitten tussen al deze vaccinaties. U mag bij wijze van spreken op dezelfde dag de griepprik en de pneumococcenprik en de covidvaccinatie krijgen!

Voor onze patiënten die absoluut NIET in staat zijn om zelfstandig of met hulp van een ander naar de vaccinatielocatie in Woudenberg te gaan voor de covidherhaal prik is er een mogelijkheid dat wij deze aan huis kunnen geven. Dit is echt voor uitzonderlijke situaties omdat het erg ingewikkeld is het covidvaccin op een goede manier te vervoeren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen bel dan met de praktijk voor 1 oktober! We streven ernaar om dit vaccin voor 24 oktober te geven aan huis. 

Top