Wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg?

4 maart 2020

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Geen eigen risico voor bepaalde zorg

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico:
• huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
• verloskundige zorg en kraamzorg;
• bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
• wijkverpleging;
• nacontroles bij orgaandonatie;
• reiskosten bij orgaandonatie;
• gecombineerde leefstijlinterventie.

Voor deze zorg betaal je wél eigen risico: 
(de eerste €385,- (of vrijwillig hoger) aan zorgkosten betaal je zelf)
• Röntgenfoto laten maken
• Medisch specialist in het ziekenhuis
• Vervoer met de ambulance
• Bloedonderzoek
• Geestelijke gezondheidszorg

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Als uw kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering.

Voor meer info, zie rijksoverheid.nl

Top